327A5479

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A6205

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

327A5327

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A5277

 

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

327A5440

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0C4A7472

 
文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A0518

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0C4A0207

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0C4A0423

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

 0C4A0272

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

 

0C4A0548

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0C4A0241

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A0204

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A0474

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

327A3906

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

0C4A9981

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 0C4A1855 

327A7601

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

327A3215 

吃吃喝喝

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

0C4A0164

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

327A3804

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

新竹行 693

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A0120

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

0C4A0026

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A9728

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A0020

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

0C4A9437

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A9784

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A2373

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A3230

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A3023

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A9230

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

​ ​0C4A9196​ ​

竹山。遇見藍白浪漫風餐廳。遇見19

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0C4A8714

 

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

327A2763

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A9266

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

新竹行 354

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A8920

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

327A1965 

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0C4A8835

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

大樹 013

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0C4A6250

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A8014

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A1770​ ​ ​​ ​

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A1858

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A7870

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

0C4A7779

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A7496

 夏日炎炎吃什麼好?!

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A7553

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0C4A7252

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A7099

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A6769

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

327A0976

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

327A1261.JPG

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

327A1171

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

327A1017

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

0C4A6888

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

大樹 145

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A6751

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A3463

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

新竹行 104

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0C4A5990

 

<台南仁德>【微笑虎山 藝文 音樂 咖啡 輕食】綠意大自然中鳥叫聲不絕

<台南仁德>【虎山森林步道】台版冬季戀歌婚紗場景/小葉欖仁/苦楝花/台南高鐵木棉花

那天的最後一站來到也是在附近的保安車站

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A0423

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0C4A6363

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

新竹行 519

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

新竹行 302

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A9466

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0C4A6070

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0C4A5949

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(10) 人氣()

0C4A5820

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0C4A1995

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0C4A3331

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0C4A5723

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0C4A5070

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0C4A5482

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

0C4A5406

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

327A8698

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

0C4A5192

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

327A8074

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

327A8011

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A7827

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

327A8142

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A3935

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

0C4A3584

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0C4A3780 - 複製

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A7532

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

0C4A3744

 

joci 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()

327A6714

 

joci 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

327A6298

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

327A6564

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(11) 人氣()

327A6408

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

0C4A2888

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()

0C4A2856

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(8) 人氣()

327A6233

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A5986

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(4) 人氣()

327A6135

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

327A4873

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()

327A5763

高跟鞋教堂/好美里3D海洋彩繪村170304再訪

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(21) 人氣()

327A5632

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()

327A4833

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(13) 人氣()

327A5318

 

文章標籤

joci 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()